top of page

אוטוסבלוג

Smiling Handshake

לא כולל שירות

עם הכניסה הקרבה לעשור השלישי של המאה ה-21, ניכר שטכנולוגיה היא התחום המתפתח במהירות הגדולה ביותר והמשפיעה ביותר על החברה, התקשורת, הכלכלה ותחומים נוספים. מאחר ושווקים רבים צומחים באמצעות הטכנולוגיה, ותפקידים רבים הוחלפו במערכים טכנולוגיים מתקדמים, הצד הנוסף הוא השירות הניתן ללקוחות הפרטיים, העסקיים והממסדיים, בין אם משתמשים ישירות או בעקיפין בטכנולוגיות השונות. בשוק התחרותי של היום, אנו עדים למציאות בה איכות השירות הניתנת ללקוח נמדדת לא פחות מטיב המוצר הטכנולוגי שבשימושו.

המצב אינו שונה בתחום האבטחה.

עולם האבטחה לא השתנה שנים רבות וזקוק דחוף לרענון כללי נרחב ובנושא השירות בפרט. חוויית הלקוח וטיב השירות שניתן לו יוצרים את הנאמנות של הלקוחות לחברה. על אף חשיבותם, ניתן להבחין שבשנים האחרונות עולם האבטחה לא שם את הדגש הראוי על השירות. חברות אבטחה אמונות על מתן פתרונות לבעיות רבות שהינן יותר מכיסוי ביטוחי. פתרונות אבטחה יעילים מעניקים לאתר סדר, נראות רשמית חזקה ומקטינים את זליגות הפחת מחוץ וגם מבית. חברת אוטוס חרטה על דגלה את שיפור שירות האבטחה בישראל ושמה לה למטרה להעניק לכל לקוחותיה שירות יוצא דופן,שקוף ואקטיבי. מומחי האבטחה של אוטוס בוחנים היטב ולעומק את נתוני האתר ומחליטים יחד עם הלקוח על דרכי האבטחה המתאימות ביותר. בין אם מדובר בסיור גלוי/סמוי, שומרים באתר, גלאים, איסוף מודיעין ופעולות יזומות, או מערכות ביומטריה מתקדמות. כל זאת בהלימה מוחלטת עם צרכי הלקוח.

חשוב לציין כי עולם האבטחה מתבסס היום על אסכולת התגובה בלבד, כך שהתהליכים ופעולות משמעותיים, צורת החשיבה ואף תכנון מערך האבטחה, נובעים מתפיסת הגנה ולא מתפיסות מניעה ותקיפה המוכחות כיעילות יותר. כך  שצורת הפעולה היא מגננה מפני פעולות המתרחשות בשטח. לעומת זאת, בתור חברה שמאמינה בחשיבה מחוץ לקופסא, חברת אוטוס סבורה שצריך לשבור את קו ההגנה ולצאת למתקפה על ידי פעילות יזומה, איסוף מודיעין וסיכול פעילויות פליליות ופח"עיות עתידיות זאת כמובן במסגרת ובתיאום רשויות החוק.

באמצעות בחינה קפדנית של הסיכונים באתר והתאמת פתרונות האבטחה המדוייקים והיעילים ביותר, חברת אוטוס נותנת ללקוחותיה חוויית שירות אישית, לצד שקט נפשי מהדאגות לאבטחת האתר.

bottom of page