top of page

אוטוסבלוג

shutterstock_646585852 (1).jpg

אבולציית האבטחה בישראל

שינוי פני האבטחה בישראל ובעולם

טכנולוגיות מגוונות החליפו זה מכבר מודלים מיושנים של מכשירים אנאלוגיים וכח אדם אנושי שלעיתים אינם מתאימים לתחום. תעשיות רבות מתעדכנות בהתפתחויות הטכנולוגיות ויוצרות סטנדרטים חדשים של פעילות. על אף שבתחום האבטחה משלבים בשנים האחרונות טכנולוגיות חדשות דוגמת קרוסלות ביומטריות, נראה כי בישראל לרוב התחום כולו לא השתנה. רק לאחרונה התרחשה גניבה בבורסת היהלומים, מקום שנחשב למאובטח ביותר. בעולם מתפתחות כעת טכנולוגיות מתקדמות שנועדו לפקח על אתרים, לחזות סיכונים ולדווח לאחראי האבטחה על אירועי חדירה, פריצה וסכנות אחרות.

בנוסף, בשנים האחרונות תחום ייעוץ האבטחה תפס תאוצה בעולם לצד פיתוח טכנולוגיות אבטחה חדשות וניצול טכנולוגיות קיימות. על אף היות ישראל בחוד החנית של הפיתוחים הטכנולוגיים והסלולריים, נראה כי תחום האבטחה בישראל קפא על שמריו . כמומחי אבטחה, זיהינו את הפער בין ההתקדמות הטכנולוגית בעולם ובארץ והחלטנו להקים את חברת אוטוס, שמתמחה בניתוח אתר והתאמת שכבות אבטחה מגוונות וחדשניות, שמשלבות כח אדם איכותי עם פיתוחים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם וזאת על מנת לתת את הפתרון האולטימטיבי והמשתלם  ביותר ללקוחותינו.

שימוש בפיתוחים טכנולוגיים המתקדמים, דוגמת צילומי האוויר, בקרות כניסה ביומטריות, גלאים, מערכת אוטומטית מתקדמת להגנה על אתרים פתוחים, לחצני מצוקה, כל אלו בשילוב שימוש בכח אדם איכותי המבצע סיורים ופעילויות יזומות גלויות וסמויות, יוצר מודל מקצועי וכלכלי משופר. כך הטכנולוגיות מצמצמות אירועים מזיקים באמצעות מניעת טעויות אנוש ושימוש במידע חסוי לצרכים פליליים. לצד זאת השימוש בטכנולוגיות, גם אם לא מחליף באופן מוחלט את הגורם האנושי, מצמצם את כמות כח האדם הנדרשת ובכך גם את טעויות האנוש הנלוות – במקום כמות גדולה של שומרים, אתרים מסויימים יכולים לצמצם או לבטל לגמרי את השמירה הסטטית ולהשתמש בפתרונות מתקדמים, מדויקים ויעילים יותר שמעניקים פתרונות נרחבים יותר וכך פוחת הצורך בתשלום משכורות, ביטוחים, הוצאות של מקום, זמן ועלויות הכשרה של כח אדם.

מומחי האבטחה של חברת אוטוס מעודכנים בטכנולוגיות ומודלים של אבטחה בינלאומיים, ושואפים להיות בחזית התפתחות בתחום ולהעמיד לרשות לקוחותינו מגוון רחב של פתרונות אבטחה ממוקדים, יעילים ומדויקים אשר יותאמו ויתנו מענה לכל סוג של אתר ורמת סיכונו. אף שאנחנו עדיין רחוקים מטכנולוגיות שיכולות לנבא ביצוע פריצה או גניבה כמו אלו המופיעות בסרט "דו"ח מיוחד", חדשנות טכנולוגית בתחום שאינו שש לשינויים מהירים, משמעותה הובלת השוק וקביעת סטנדרטים חדשים של אבטחה.

bottom of page