top of page

אוטוסבלוג

1N7A0011.jpg

אבטחת אתרי בנייה ללא שומר - העתיד כאן

זה ידוע שדוגמא אישית היא השיטה היעילה ביותר ללמידה וחינוך, וחשוב לציים שזו גם השיטה היעילה ביותר להובלת שינוי חברתי, ואפילו מדיני אמיתי. כתבנו במסגרת הבלוג על תופעת הפרוטקשן המכה בעסקים רבים (מאמר "תופעה ושמה פרוטקשן") ומאיימת על אבטחת אתרי בניה כמו גם על ביטחון אישי של בעלי העסקים. אף שהאחריות המרבית על המלחמה בתופעת הפרוטקשן באתרי בניה מוטלת על המדינה ורשויות החוק והאכיפה, אך ההסכמה של בעלי חברות הבניה להיכנע לסחיטת דמי החסות היא דוגמא אישית לבחירה שהשלכותיה מטפטפות מטה עד לרמה של תחושת הביטחון האישי של האזרחים.    

חברות הבנייה שמסכימות לשלם דמי פרוטקשן למעשה נותנות לגיטימציה לתופעה זו. כי כמו בכל שוק גם בשוק ארגוני הפשע - כל עוד יש מי שמוכן לשלם, יהיה מי שיגבה את התשלום. כך ממשיך מעגל הקסמים בו שבויות חברות הבניה - הן מוציאות כספים רבים על פרוטקשן, לצד הוצאות על שמירה באתרי בניה ומאפשרות לארגוני הפשע להמשיך להתקיים, להתפרנס ולהתחזק מסחיטת דמי החסות. ככל שארגוני הפשע מתחזקים מול הארגונים הגדולים, העסקים הקטנים והאזרחים נחלשים בהתמודדותם מול תופעת הפרוטקשן ותופעות פשיעה אחרות. הדוגמא האישית של חברות הבניה היא שתשלום הפרוטקשן הוא הכרחי. אך אין כך הדבר. תשלום דמי פרוטקשן הוא בחירה שניתן לשנות ולהחליף בשירות אמיתי - אבטחה.

אנחנו יודעים שגם היום, בעשור השלישי של המאה ה-21, עולם האבטחה עוד מתבסס על אסכולת התגובה (מאמר "לא כולל שירות") אך המציאות מחייבת שינוי דחוף לכיוון תפיסות מניעה ותקיפה, אשר הוכחו כיעילות יותר בשמירה ואבטחה, ובנוסף מהוות תפיסות שיכולות להילחם בצורה יעילה בתופעת הפרוטקשן על כל נגזרותיה. אנחנו באוטוס עובדים באופן יום-יומי באמצעים חדשניים שמשיבים את כח הבחירה והשמירה ללקוחות שלנו. זאת באמצעות גיוס והעסקת כח אדם איכותי ומקצועי, שימוש בטכנולוגיות חדשניות מהמתקדמות בעולם, בחינה קפדנית של האתר והסיכונים האבטחתיים בו, איסוף מודיעין מעמיק, פעילות התרעה יזומה, וסיכול פעילות פלילית.

הבחירה להתנגד לפרוטקשן ולהשתמש בשירות אבטחה יעיל, חסכוני וחוקי, היא בחירה אשר טומנת בחובה החלשה של ארגוני הפשע, דבר שמגביר את הביטחון של העסק וכפועל יוצא גם את הביטחון האישי של כל אזרח ואזרח. יתרה מכך, בחירה זו מחזקת את העסק ברמת היציבות הארגונית, מול העובדים ורשויות החוק, לצד החיסכון בהוצאות שמירה פיקטיבית ואמיתית. 

bottom of page