top of page

אוטוסבלוג

x7.png

פרוטקשן - מה המדינה עושה?

הפעילות המגוונות של ארגוני הפשע מכניסה מיליוני שקלים לכיסים של ראשי הארגונים. כספים בהם ארגוני הפשע משתמשים כדי להמשיך לפגוע כלכלית בעסקים, להסב נזק לסדר הציבורי וליצור פגיעה בביטחון אישי. המשמעות היא שלכל אחד ואחד יש את הפוטנציאל להפוך לקורבן של ארגון פשע. בעלי מסעדות, חקלאים, חברות בנייה - כולם כבר, או עלולים להיות, קורבנות של סחיטת דמי חסות (סד״ח) המוכרת כתופעת הפרוטקשן. 

ראינו בסיקורים עיתונאים מהשנים האחרונות, שתופעת הפרוטקשן הולכת ומתרחבת, אך קורבנות רבים מפחדים להתלונן. האצבע המאשימה מופנית כלפי המשטרה, וזו החזירה את האשמה אל הקורבנות - אם אין תלונות, טענו במשטרה, לא ניתן לפעול כנגד התופעה. 

הרשו לנו לרגע להיות פרקליטו של השטן - להתלונן למשטרה על תופעת הפרוטקשן זה מפחיד! בעלי עסקים חוששים שארגוני הפשע שיגלו שהם התלוננו, ירדפו ויפגעו בהם וביקרים להם. דבר היוצר פחד כפול - פחד להתלונן ופחד לא להתלונן. מנגד, המשטרה תלויה במודיעין קשה להשגה, במתלוננים אמיתיים וכן בחקיקה ואכיפה משפטית חמורה כדי לפעול במישור החוקי. כפי שכתבנו בעבר (במאמר "תופעה ושמה פרוטקשן") - פעמים רבות ארגוני הפשע יוצרים חברות שמירה פיקטיביות כדי לגבות דמי חסות. כך בעצם במקביל לרווח הישיר לכיסם של ראשי ארגוני הפשע, מגביית הכספים מבעלי העסקים, השיטה משמשת להלבנת הון. במקרים אלו גם היחידה למלחמה בפרוטקשן תתקשה לאתר את העבריינים ותצטרך להתבסס על תלונה של בעל עסק, העלאת חשד סביר, כמו גם חקירה סמויה במשך חודשים רבים.

היקף הפעילות הגדול ביותר של ״חברות שמירה״, אשר בפועל גובות דמי חסות בלבד, הוא מול חברות הבניה, שמכניסות לארגוני הפשע סכומים שמגיעים למיליוני שקלים בשנה. הכספים משולמים עבור אבטחת אתרי בניה נגד פריצות והרס, אך ״השמירה״ היחידה שמתבצעת היא ההנחיה שארגוני הפשע לא יעשו את הנזק בעצמם לאתר. אין שמירה בפועל מול גורמי סיכון אחרים, כי לחברות אלו אין בפועל ניידות אבטחה, שומרים או כל כלי אבטחה אחר. התהליך לרוב אחיד: איומים - גרימת נזק ראשוני - איומים נוספים - נזקים חמורים יותר כמו הצתות, פריצות, והרס נוסף לרכוש - כניעה של בעלי חברות הבנייה לסחיטה. 

לאחר שהיינו פרקליטו של השטן נשוב לעמדת המדינה כיום - בישראל, כמו גם בעולם עלתה ההכרה כי המאבק בארגוני פשע יהיה יעיל בעיקר דרך עצירת פעילותם הפיננסית בכלל, ומאבק בהלבנת הון בפרט. זאת מתוך הבנה ששיתוף פעולה בין גופים ורשויות היא הדרך היעילה ביותר למאבק נגד ארגוני הפשע. כך המשטרה בשיתוף פעולה עם רשות המיסי מפנה תקציבים וכוח אדם למלחמה במכת הפרוטקשן. הדבר נעשה באמצעות חקירות עומק סמויות, מעצרים, חקירות והעמדה לדין. בשנים האחרונות אפילו הוקמה היחידה ללוחמה בגביית דמי חסות, שמסופחת ליחידה העילית של המשטרה - להב 433.

ברמת האכיפה, חשוב לנו גם לציין ששיתוף פעולה עם חברות קש המציעות ״שמירה״ על אתרי בנייה עשוי להוביל לחשד כי מדובר בהלבנת הון מצד ״הלקוח״. אנחנו כאן כדי להציע שמירה אמיתית, עם כח אדם ויכולות טכנולוגיות גבוהות להרתעה ואכיפה, תוך שיתוף פעולה מלא עם המשטרה והיחידה ללוחמה בגביית דמי חסות.

bottom of page